Protokoll 2021/22:91 Torsdagen den 31 mars

Riksdagens protokoll 2021/22:91

§ 1  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde att Marie Granlund (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Hillevi Larsson (S) under tiden för hennes ledighet den 1 april–15 maj.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Marie Granlund som suppleant i skatteutskottet under Hillevi Larssons ledighet.

Talmannen förklarade vald under tiden den 1 april–15 maj till

suppleant i skatteutskottet 

Marie Granlund (S)

§ 3  Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Roger Richthoff hade följande skrivelse kommit in:

Till Sveriges riksdag

Anmälan om ändrad partibeteckning

Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Sverigedemokraterna och inte längre tillhör Sverigedemokraternas riksdagsgrupp.

Jag ska alltså vara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.