Protokoll 2021/22:77 Onsdagen den 2 mars

Riksdagens protokoll 2021/22:77

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ålderspresidenten anmälde att utdrag ur prot. 2021/22:22 för tisdagen den 22 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från socialförsäkringsutskottet.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22:337

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:337 Konkreta åtgärder mot förföljelse av krist­na i Afghanistan

av Staffan Eklöf (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 25 mars 2022.

Skälet till dröjsmålet är resor.

Stockholm den 1 mars 2022

Utrikesdepartementet

Ann Linde (S)

Enligt uppdrag

Anna Hammargren

Expeditionschef

Interpellation 2021/22:340

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:340 Stärkta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.