Protokoll 2021/22:135 Tisdagen den 21 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:135

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:135

Tisdagen den 21 juni

Kl.  09.00–15.58

       17.00–17.54

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 31 maj justerades.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2021/22:FPM102 Planen REpowerEU samt meddelande om el- och gasmarknaden COM(2022) 221, JOIN(2022) 23, COM(2022) 222, COM(2022) 240, COM(2022) 236, COM(2022) 230 till näringsutskottet

§ 3  Ärenden för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.