Protokoll 2021/22:129 Måndagen den 13 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:129

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:129

Måndagen den 13 juni

Kl.  10.00–16.40

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Meddelande om statsministerns frågestund

Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 16 juni kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Magdalena Andersson (S).

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2021/22:538

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:538 Arbetslösas aktivitet

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 28 juni 2022.

Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.