Protokoll 2021/22:126 Onsdagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 2021/22:126

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:126

Onsdagen den 8 juni

Kl.  09.00–19.29

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Partiledardebatt

Anf.  1  Statsminister MAGDALENA ANDERSSON (S):

Herr talman! Jag älskar Sverige. Det är en ynnest att varje dag få vakna upp och veta att min yttersta uppgift för dagen är att göra det som är bäst för vårt land. Det är att göra det som krävs för att vi ska kunna bevara Sverige unikt, med våra värderingar om frihet, jämlikhet och jämställdhet.

Sedan vi möttes i här partiledardebatt förra gången, i januari, har vår verklighet förändrats. Det pågår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.