Protokoll 2021/22:113 Fredagen den 13 maj

Riksdagens protokoll 2021/22:113

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:113

Fredagen den 13 maj

Kl.  09.00–10.16

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 april justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Marie Granlund (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Hillevi Larsson (S) under tiden för hennes ledighet den 16 maj–30 juni.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas partigrupp anmält Marie Granlund som suppleant i skatteutskottet under Hillevi Larssons ledighet.

Andre vice talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.