Protokoll 2021/22:112 Torsdagen den 12 maj

Riksdagens protokoll 2021/22:112

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:112

Torsdagen den 12 maj

Kl.  12.00–18.08

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 april justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Sven-Olof Sällström (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i försvarsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Sven-Olof Sällström som ledamot i försvarsutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

ledamot i försvarsutskottet

Sven-Olof
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.