Protokoll 2021/22:111 Onsdagen den 11 maj

Riksdagens protokoll 2021/22:111

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:111

Onsdagen den 11 maj

Kl.  09.00–13.47

       16.00–16.34

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 april justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2021/22:240 till skatteutskottet

Motioner

2021/22:4707, 4714, 4716, 4720, 4723, 4725 och 4727 till finansutskottet

2021/22:4648, 4662 och 4663 till miljö- och jordbruksutskottet

2021/22:4695 till utrikesutskottet

2021/22:4637, 4638, 4640–4642 och 4646 till socialutskottet

2021/22:4710
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.