Protokoll 2021/22:108 Torsdagen den 5 maj

Riksdagens protokoll 2021/22:108

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:108

Torsdagen den 5 maj

Kl.  12.00–18.49

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Avsägelser

Tredje vice talmannen meddelade att Mia Sydow Mölleby (V) avsagt sig uppdragen som suppleant i finansutskottet, i skatteutskottet, i justitieutskottet, i civilutskottet, i socialförsäkringsutskottet, i socialutskottet, i kulturutskottet, i utbildningsutskottet, i trafikutskottet, i miljö- och jordbruksutskottet, i näringsutskottet och i arbetsmarknadsutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.