Protokoll 2021/22:104 Torsdagen den 28 april

Riksdagens protokoll 2021/22:104

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:104

Torsdagen den 28 april

Kl.  12.00–19.34

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 7 april justerades.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Maria Nilsson (L) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden och

att Bengt Eliasson (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Bengt Eliasson som ledamot i EU-nämnden och Maria Nilsson som suppleant i EU-nämnden.

Talmannen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.