Protokoll 2021/22:103 Onsdagen den 27 april

Riksdagens protokoll 2021/22:103

Riksdagens snabbprotokoll

2021/22:103

Onsdagen den 27 april

Kl.  09.00–22.22

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 6 april justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2021/22:234 och 239 till trafikutskottet

Skrivelse

2021/22:104 till finansutskottet

Motioner

2021/22:4479, 4513, 4559, 4586, 4593 och 4617 till utbildningsutskottet

2021/22:4682 till finansutskottet

2021/22:4654, 4658, 4660 och 4666 till justitieutskottet

§ 3  Ärenden för bordläggning

Följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.