Protokoll 2021/22:102 Tisdagen den 26 april

Riksdagens protokoll 2021/22:102

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 5 april justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 28 april kl. 14.00.

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2021/22:24 för torsdagen den 21 april från justitieutskottet och

prot. 2021/22:26 för torsdagen den 21 april från trafikutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2021/22:417

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:417 Forskning och etikprövning

av Boriana Åberg (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 29 april
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.