Protokoll 2021/22:101 Fredagen den 22 april

Riksdagens protokoll 2021/22:101

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 1 april justerades.

§ 2  Avsägelse

Talmannen meddelade att Juno Blom (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i justitieutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Juno Blom som ledamot i justitieutskottet och Johan Pehrson som suppleant i justitie­utskottet.

Talmannen förklarade valda till

ledamot i justitieutskottet

Juno Blom (L)

suppleant i justitieutskottet

Johan Pehrson (L)

§ 4  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2021/22:457

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:457 Kravaller i svenska städer

av Tobias Andersson (SD)

Interpellationen kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.