Protokoll 2020/21:66 Tisdagen den 19 januari

Riksdagens protokoll 2020/21:66

§ 1  Meddelande om frågestund

Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 21 januari kl. 14.00.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2020/21:12 för torsdagen den 14 januari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från skatteutskottet.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2020) 712 till justitieutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 11 mars.

COM(2020) 824 till näringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 11 mars.

COM(2020) 854 till finansutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.