Protokoll 2020/21:61 Fredagen den 8 januari

Riksdagens protokoll 2020/21:61

§ 1  En tillfällig covid-19-lag

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23

En tillfällig covid-19-lag (prop. 2020/21:79)

föredrogs.

Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det skulle behandlas.

Anf.  1  DAG LARSSON (S):

En tillfällig
covid-19-lag

Herr talman! Den här debatten hade jag inte alls sett framför mig när jag blev vald till riksdagsledamot i det senaste valet. Jag hade sett framför mig att merparten av min kraft och tid skulle få ägnas åt att diskutera sociala välfärdsreformer och annat viktigt, men i stället har mycket av riksdagens och min tid under året upptagits av att diskutera ett dödligt hot, en pandemi.

Så här långt har ungefär 10 000 människor avlidit
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.