Protokoll 2020/21:57 Fredagen den 18 december

Riksdagens protokoll 2020/21:57

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 november justerades.

§ 2  Anmälan om förändring i regeringens sammansättning

Från statsminister Stefan Löfven (S) hade följande skrivelse kommit in:

Till riksdagens talman

Entledigande av statsråd

Statsministern entledigar statsrådet Peter Eriksson från uppdraget att vara statsråd.

Stockholm den 17 december 2020

Stefan Löfven

§ 3  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Tredje vice talmannen meddelade att Rasmus Ling (MP) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 januari 2021, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Johanna Öfverbeck (MP).

§ 4  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Martina Johansson (C) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.