Protokoll 2020/21:53 Måndagen den 14 december

Riksdagens protokoll 2020/21:53

§ 1  Meddelande om EU-politisk debatt

Talmannen meddelade att EU-politisk debatt skulle äga rum onsdagen den 20 januari 2021 kl. 9.00.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:194

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:194 Kommissionens plan för integration

av Ludvig Aspling (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 15 januari 2021. Skälet till dröjsmålet är sjukdom.

Stockholm den 11 december 2020

Arbetsmarknadsdepartementet

Åsa Lindhagen

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2020/21:FPM42 Ny strategi för konsumentpolitiken COM(2020) 696 till civilutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.