Protokoll 2020/21:51 Torsdagen den 10 december

Riksdagens protokoll 2020/21:51

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 19 november justerades.

§ 2  Anmälan om ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde att Pål Jonson (M) valts till ordförande i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet från och med den 8 december.

§ 3  Anmälan om vice ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde att Kenneth G Forslund (S) valts till vice ordförande i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet från och med den 8 december.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:210

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:210 Förändrade regler vid arbetskraftsinvandring

av Arin Karapet (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.