Protokoll 2020/21:50 Onsdagen den 9 december

Riksdagens protokoll 2020/21:50

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:220

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:220 Åtgärder mot minskningar av djurpopula­tioner

av Staffan Eklöf (SD)

Frågan kommer att besvaras fredagen den 29 januari 2021. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 8 december 2020

Miljödepartementet

Isabella Lövin (MP)

Enligt uppdrag

Egon Abresparr

Expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2020/21:55 och 57 till socialutskottet

EU-dokument

COM(2020) 725,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.