Protokoll 2020/21:37 Onsdagen den 18 november

Riksdagens protokoll 2020/21:37

§ 1  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 19 november

Andre vice talmannen meddelade att tisdagen den 24 november kl. 13.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 19 november äga rum.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:136

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:136 Palestina och ersättningar som främjar våldshandlingar

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 1 december 2020.

Skälet till dröjsmålet är resor samt tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 16 november 2020

Utrikesdepartementet

Ann Linde (S)

Enligt uppdrag

Anna Hammargren

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:146

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.