Protokoll 2020/21:34 Torsdagen den 12 november

Riksdagens protokoll 2020/21:34

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 22 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:118

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:118 Kontantförbud vid handel med metallskrot

av Mikael Strandman (SD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 24 november 2020.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 11 november 2020

Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan (S)

Enligt uppdrag

Annica Sandberg

Expeditionschef

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2020/21:FPM29 Förhandlingar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.