Protokoll 2020/21:25 Onsdagen den 21 oktober

Riksdagens protokoll 2020/21:25

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 30 september justerades.

§ 2  Anmälan om ordförande i utskott

Talmannen anmälde att Åsa Westlund (S) valts till ordförande i finansutskottet från och med den 15 oktober.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:66

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:66 Nedskräpning och brottslighet vid bärplockarläger

av Lars Beckman (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 13 november.

Stockholm den 19 oktober 2020

Justitiedepartementet

Morgan Johansson (S)

Enligt uppdrag

Jenny Kvarnholt

Expeditionschef

§ 4  Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.