Protokoll 2020/21:17 Onsdagen den 30 september

Riksdagens protokoll 2020/21:17

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 9 september justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Leila Ali-Elmi (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet och

att Elisabeth Falkhaven (MP) avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

 § 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Camilla Hansén som suppleant i civilutskottet och Anna Sibinska som suppleant i näringsutskottet.

Förste vice talmannen förklarade valda till

suppleant i civilutskottet

Camilla Hansén (MP)

suppleant i näringsutskottet

Anna Sibinska (MP)

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2020/21:13
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.