Protokoll 2020/21:15 Fredagen den 25 september

Riksdagens protokoll 2020/21:15

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2020/21:31 och 355 till justitieutskottet

2020/21:171, 249, 347 och 357 till finansutskottet

2020/21:358 till skatteutskottet

2020/21:310 till civilutskottet

2020/21:289 till finansutskottet

2020/21:365 till skatteutskottet

2020/21:298, 346, 349 och 356 till justitieutskottet

2020/21:274 till socialutskottet

2020/21:273 och 308 till näringsutskottet

2020/21:348 till arbetsmarknadsutskottet

2020/21:297 och 354 till utbildningsutskottet

EU-dokument

COM(2020) 571 till arbetsmarknadsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 18 november.

Svar på interpellationer

§ 2  Svar på interpellationerna 2020/21:12 och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.