Protokoll 2020/21:142 Onsdagen den 16 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:142

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:142

Onsdagen den 16 juni

Kl.  09.00–17.34

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 26 maj justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Maja Boström (C) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2020/21:824

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:824 Ekonomisk jämställdhet

av Helena Bouveng (M)

Interpellationen kommer att besvaras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.