Protokoll 2020/21:138 Torsdagen den 10 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:138

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:138

Torsdagen den 10 juni

Kl.  12.00–19.37

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 20 maj justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Lars Jilmstad (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas partigrupp anmält Lars Jilmstad som ledamot i konstitutionsutskottet.

Förste vice talmannen förklarade vald till

ledamot i konstitutionsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.