Protokoll 2020/21:136 Tisdagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 2020/21:136

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 maj justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:784

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:784 Förare av tunga fordon som kör drogpåverkade

av Thomas Morell (SD)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 28 juni 2021.

Stockholm den 7 juni 2021

Justitiedepartementet

Mikael Damberg (S)

Enligt uppdrag

Jenny Kvarnholt

Expeditionschef

Interpellation 2020/21:788

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:788 Brandskydd hos äldre och personer med funktionsnedsättning  

av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.