Protokoll 2020/21:125 Fredagen den 21 maj

Riksdagens protokoll 2020/21:125

Riksdagens snabbprotokoll

2020/21:125

Fredagen den 21 maj

Kl.  9.00–11.08

Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 30 april justerades.

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till skatteutskottet:

RiR 2021:16 Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin

§ 3  Anmälan om avskrivning av motioner

Förste vice talmannen anmälde att talmannen den 20 maj avskrivit de återkallade yrk. 1 och 2 i motionen 2020/21:3911
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.