Protokoll 2020/21:124 Torsdagen den 20 maj

Riksdagens protokoll 2020/21:124

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att Louise Meijer (M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 24 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Emma Ahlström Köster (M).

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:736

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:736 Bodelning på lika villkor

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 4 juni 2021.

Stockholm den 19 maj 2021

Justitiedepartementet

Morgan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.