Protokoll 2020/21:123 Onsdagen den 19 maj

Riksdagens protokoll 2020/21:123

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 28 april justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2020/21:36 för tisdagen den 20 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:669

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:669 Åtgärder mot analfabetismen i Sverige

av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 21 maj 2021.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 18 maj 2021

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström

Interpellation 2020/21:690

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:690
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.