Protokoll 2019/20:93 Onsdagen den 25 mars

Riksdagens protokoll 2019/20:93

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 4 mars justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2019/20:120 och 125 till civilutskottet

2019/20:126 till socialförsäkringsutskottet

2019/20:127 till utbildningsutskottet

2019/20:129 och 131 till justitieutskottet

2019/20:135 till arbetsmarknadsutskottet

2019/20:137 till miljö- och jordbruksutskottet

Skrivelse

2019/20:133 till trafikutskottet

Motion

2019/20:3508 till justitieutskottet

EU-dokument

COM(2020) 111 till trafikutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 18 maj.

COM(2020) 114 till försvarsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.