Protokoll 2019/20:77 Onsdagen den 19 februari

Riksdagens protokoll 2019/20:77

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:77

Onsdagen den 19 februari

Kl.  09.00–18.54

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 januari justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att Göran Lindell (C) skulle tjänstgöra som ersättare för Annie Lööf (C) under tiden för hennes ledighet den 21 februari–31 augusti.

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Tredje vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2019/20:FPM13 Meddelande om en europeisk grön giv COM(2019) 640 till miljö- och jordbruksutskottet

2019/20:FPM14 Meddelande om investeringsplanen inom den gröna given COM(2020) 21 till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida