Protokoll 2019/20:72 Tisdagen den 11 februari

Riksdagens protokoll 2019/20:72

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 21 januari justerades.

§ 2  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 13 februari kl. 14.00.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:305

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:305 Ersättningsjobb i Kiruna

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 6 mars 2020.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 5 februari 2020

Finansdepartementet

Lena Micko (S)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

Interpellation 2019/20:307

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:307 RUT-avdragets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.