Protokoll 2019/20:70 Torsdagen den 6 februari

Riksdagens protokoll 2019/20:70

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 januari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:280

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:280 Skyddsnät för utsatta barn

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 24 mars 2020.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang

Stockholm den 5 februari 2020

Socialdepartementet

Lena Hallengren (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2019/20:283

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:283 Ojämlikhet i cancervården

av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 3 mars 2020.

Skälet till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida