Protokoll 2019/20:65 Onsdagen den 29 januari

Riksdagens protokoll 2019/20:65

§ 1  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Ann-Sofie Lifvenhage (M) avsagt sig uppdragen som suppleant i trafikutskottet och i näringsutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade

att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Ann-Sofie Lifvenhage som suppleant i skatteutskottet, i arbetsmarknadsutskottet och i EU-nämnden, Ida Drougge som suppleant i civilutskottet och i EU-nämnden, Marléne Lund Kopparklint som suppleant i trafikutskottet och Helena Antoni som suppleant i näringsutskottet samt

att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Daniel Bäckström och Lars Thomsson som suppleanter i utrikesutskottet.

Andre vice talmannen förklarade valda till

suppleant i skatteutskottet 

Ann-Sofie Lifvenhage
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.