Protokoll 2019/20:46 Fredagen den 6 december

Riksdagens protokoll 2019/20:46

§ 1  Avsägelse

Talmannen meddelade att Carina Ohlsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Aylin Fazelian som suppleant i utbildningsutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i utbildningsutskottet

Aylin Fazelian (S)

§ 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2019/20:12 för torsdagen den 5 december i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet.

§ 4  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:160

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:160
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.