Protokoll 2019/20:40 Torsdagen den 28 november

Riksdagens protokoll 2019/20:40

§ 1  Anmälan om vice gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Miljöpartiets partigrupp anmält Annika Hirvonen Falk som vice gruppledare för partigrupp från och med den 26 november.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:127

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:127 En vätgasstrategi för Sverige

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 19 december 2019.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 27 november 2019

Infrastrukturdepartementet

Anders Ygeman (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Interpellation 2019/20:157

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:157
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.