Protokoll 2019/20:38 Tisdagen den 26 november

Riksdagens protokoll 2019/20:38

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 5, 7 och 8 november justerades.

§ 2  Anmälan om gruppledare för partigrupp

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Henrik Vinge som gruppledare för partigrupp från och med den 25 november.

§ 3  Anmälan om vice gruppledare för partigrupp

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas partigrupp anmält Mattias Bäckström Johansson som vice gruppledare för partigrupp från och med den 25 november.

§ 4  Meddelande om statsministerns frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 28 november kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven.

§ 5  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.