Protokoll 2019/20:32 Torsdagen den 14 november

Riksdagens protokoll 2019/20:32

§ 1  Förnyad bordläggning

Följande dokument bordlades för andra gången:

Yrkandet om misstroendeförklaring mot justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Förste vice talmannen meddelade att prövningen av yrkandet skulle äga rum fredagen den 15 november kl. 9.00.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2019/20:107

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:107 Slopande av överskottsmålet

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 26 november 2019.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 11 november 2019

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.