Protokoll 2019/20:25 Torsdagen den 24 oktober

Riksdagens protokoll 2019/20:25

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 3 och 4 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2019/20:60

Till riksdagen

Interpellation 2019/20:60 Infrastruktur i hela landet

av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 8 november 2019.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

Stockholm den 22 oktober 2019

Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Svar på interpellationer

§ 3  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2019/20:31 till civilutskottet

§ 4  Svar på interpellation 2019/20:31
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.