Protokoll 2019/20:139 Måndagen den 15 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:139

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 maj justerades.

§ 2  Meddelande om återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

Talmannen meddelade att tisdagen den 23 juni kl. 13.00 skulle återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 19 juni äga rum.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2020) 403 till finansutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 6 september.

Följande dokument anmäldes:

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

2019/20:3629
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.