Protokoll 2019/20:137 Torsdagen den 11 juni

Riksdagens protokoll 2019/20:137

Riksdagens snabbprotokoll

2019/20:137

Torsdagen den 11 juni

Kl.  11.00–18.54

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Anmälan om ny riksdagsledamot

Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden:

Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Thomas Strand (S) har utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 1 september 2020.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nya ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Stockholm den 9 juni 2020

Svante O. Johansson

ersättare för ordföranden/Agota Földes

sekreterare

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.