Protokoll 2019/20:126 Onsdagen den 27 maj

Riksdagens protokoll 2019/20:126

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 6 maj justerades.

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till arbetsmarknadsutskottet:

RiR 2020:13 Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2020) 206 till näringsutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 21 juli.

Följande dokument anmäldes:

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:167 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

2019/20:3620 av Oscar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.