Protokoll 2019/20:107 Fredagen den 17 april

Riksdagens protokoll 2019/20:107

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 27 mars justerades.

§ 2  Anmälan om ordförande i utskott

Förste vice talmannen anmälde att Ulrika Heie (C) valts till ordförande i miljö- och jordbruksutskottet under tiden för Kristina Yngwes (C) ledighet den 16 april–29 november.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2019/20:157 till försvarsutskottet

Skrivelse

2019/20:147 till kulturutskottet

Motioner

2019/20:3583 till skatteutskottet

2019/20:3559, 3585, 3587 och 3589 till justitieutskottet

2019/20:3560, 3586 och 3588 till justitieutskottet

2019/20:3584 till civilutskottet

Svar på interpellationer

2019/20:3580 till konstitutionsutskottet

§ 4  Svar på interpellation 2019/20:385 om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.