Protokoll 2019/20:100 Fredagen den 3 april

Riksdagens protokoll 2019/20:100

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2019/20:3532, 3534, 3542, 3549 och 3553 till utrikesutskottet

2019/20:3546 till justitieutskottet

2019/20:3528, 3535 och 3543 till skatteutskottet

2019/20:3515 och 3527 till konstitutionsutskottet

2019/20:3529, 3533, 3536, 3550 och 3551 till utbildningsutskottet

2019/20:3531 och 3545 till socialutskottet

2019/20:3516, 3538, 3544 och 3547 till justitieutskottet

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatte-området med anled-ning av coronaviruset

§ 2  Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU55

Extra ändringsbudget för 2020 – Ytterligare åtgärder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.