Protokoll 2018/19:95 Måndagen den 27 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:95

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 26 och 30 april samt för den 2, 3 och 6 maj justerades.

§ 2  Förnyad bordläggning

Följande dokument bordlades för andra gången:

Yrkandet om misstroendeförklaring mot statsrådet Annika Strandhäll (S)

Andre  vice talmannen meddelade att  prövningen av yrkandet skulle äga rum tisdagen den 28 maj kl. 12.00.

§ 3  Anmälan om vice ordförande i utskott

Andre vice talmannen anmälde att Mats Green (M) valts till andre vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

§ 4  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte

Andre vice talmannen meddelade att tisdagen den 4 juni kl. 13.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 28 maj äga rum.

§ 5  Meddelande om partiledardebatt

Andre vice talmannen meddelade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.