Protokoll 2018/19:94 Torsdagen den 16 maj

Riksdagens protokoll 2018/19:94

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 april justerades.

§ 2  Ärende för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Framställning

2018/19:RB4 till finansutskottet

§ 3  Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU39

Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar (prop. 2018/19:67)

föredrogs.

Förste vice talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 13.)

Hälso- och sjukvårdsfrågor

§ 4  Hälso- och sjukvårdsfrågor

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU8

Hälso- och sjukvårdsfrågor

föredrogs.

Anf.  1  ACKO ANKARBERG JOHANSSON (KD):

Fru talman! I dag har ungefär en halv miljon människor som arbetar inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.