Protokoll 2018/19:77 Torsdagen den 11 april

Riksdagens protokoll 2018/19:77

§ 1  Anmälan om ersättare

Talmannen anmälde att Nermina Mizimovic (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Laila Naraghi (S) till och med den 7 maj i stället för till och med den 22 april som tidigare meddelats.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Nermina Mizimovic som suppleant i konstitutionsutskottet och i skatteutskottet under tiden för Laila Naraghis ledighet.

Talmannen förklarade vald till och med den 7 maj till

suppleant i konstitutionsutskottet

Nermina Mizimovic (S)

suppleant i skatteutskottet

Nermina Mizimovic (S)

§ 3  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.