Protokoll 2018/19:76 Onsdagen den 10 april

Riksdagens protokoll 2018/19:76

§ 1  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april

Talmannen meddelade att torsdagen den 11 april direkt efter votering­en skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 10 april äga rum.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2018/19:31 för torsdagen den 7 mars i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från finansutskottet.

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2018/19:61 till konstitutionsutskottet

2018/19:88, 89, 92 och 94 till skatteutskottet

2018/19:95 till miljö- och jordbruksutskottet

2018/19:106 till socialutskottet

2018/19:112 till civilutskottet

Skrivelse

2018/19:80 till socialförsäkringsutskottet

 § 4  Ärenden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida