Protokoll 2018/19:62 Fredagen den 8 mars

Riksdagens protokoll 2018/19:62

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 15 februari justerades.

§ 2  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Jens Holm (V) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden och

att Ilona Szatmari Waldau (V) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Ilona Szatmari Waldau som ledamot i EU-nämnden och Jens Holm som suppleant i EU-nämnden.

Talmannen förklarade valda till

ledamot i EU-nämnden

Ilona Szatmari Waldau (V)

suppleant i EU-nämnden

Jens Holm (V)

§ 4  Anmälan om vice ordförande i utskott

Talmannen anmälde

att Per Åsling (C) valts till förste vice ordförande i skatteutskottet från och med den 5 mars,

att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.